Elbil laddas

Mark- och miljööverdomstolen säger ja till laddmoduler

Får samfälligheter anpassa samfällda elanläggningar i garage för elbilsladdning även om det inte uttryckligen anges i anläggningsbeslutet? Hittills har rättspraxis tytt på att det inte är tillåtet, men nu kommer nya signaler från Mark- och miljööverdomstolen.

I takt med att elbilar blivit vanligare har även allt fler samfällighetsföreningar efterfrågat möjligheten att installera laddinfrastruktur. Hittills har bedömningen varit att dessa installationer inte är tillåtna, då samfällighetsföreningar enbart får ägna sig åt det ändamål som föreningen är satt att tillgodose och som definieras i anläggningsbeslutet.

Installation av laddmoduler rimligt

I en ny dom från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har dock en samfällighetsförening nu fått tillåtelse att installera så kallade laddmoduler på föreningens befintliga elsystem. Detta för att medlemmarna ska kunna montera en laddbox vid sin garageplats.

Föreningen i fråga förvaltar en gemensamhetsanläggning med garage inklusive el- och belysningsanläggningar. Då föreningen nu vill att medlemmarna ska kunna använda eluttagen vid garageplatserna för att sätta upp egna laddboxar, anser domstolen att det är rimligt att föreningen ska få installera laddmoduler för att trygga elsäkerheten.

”Det är naturligt vid förvaltning av tekniska anordningar att även nya anspråk som kan ställas på anläggningens prestanda beaktas”, skriver MÖD bland annat i sin dom.

Naturligt led i förvaltning av anläggning

Ett av ändamålen med gemensamhetsanläggningen är att förse garagen med elkraft. Enligt domstolen strider laddmodulerna inte mot detta ändamål.

Att installera laddmoduler är enligt MÖD en uppdatering av en teknisk utrustning men inte en anläggning av principiellt annan art. Det bör därför betraktas som “ett naturligt led i förvaltningen av den befintliga anläggningen”.

- Tyvärr ger domen inte något svar på vad som gäller om samfällighetsföreningen även står för installation av laddboxarna. Uppdateringen av elanläggningen motiveras ju inte enbart av en anpassning till elbilsladdning utan även av en generell förbättring av elsäkerheten, säger Eric Bodin, förbundsjurist på Villaägarna, i en kommentar till domen.

Läs Mark- och miljööverdomstolens dom här

Frågor om samfälligheten?

Med Trygghetsavtalet kan ni när som helst kontakta våra expertrådgivare med frågor om allt från juridik till förvaltning. 

Läs mer om Trygghetsavtalet