Lantmäteriet ändrar sina avgifter – så påverkar det din samfällighet

Nu gäller nya avgifter för ärenden som hanteras av Lantmäteriet. Det ska göra det lättare för samfälligheter att förutspå sina kostnader och bättre täcka upp för Lantmäteriets omkostnader.

Tidigare har Lantmäteriet haft flera olika timkostnader för att handlägga ärenden. De olika timtaxorna har gjort det svårt för samfälligheter att överblicka sina kostnader. Men från och med den 1 februari gäller nya avgifter med färre timtaxor för handläggning samt nya grund- och tilläggsbelopp.

– De justeringar vi gör innebär att det blir lite lättare för våra kunder att förstå och förutse sina kostnader. Samtidigt behöver vi täcka våra ökade omkostnader, säger Catharina Hökby från Lantmäteriet om ändringen.

Två olika timtaxor

Det finns nu endast två olika timkostnader på 800 och 1200 kronor i timmen. Vilken avgift du ska betala beror på vilken kompetens ditt ärende kräver från Lantmäteriets handläggare.

Grundbeloppet höjs dessutom från 3 600 kronor till 6 500 kronor och tilläggsbeloppet på 12 000 kronor gäller nu endast samfälligheter med sex eller fler fastigheter.

Det här gäller nu

• Två olika timtaxor på 800 och 1200 kronor i timmen. Vilken timtaxa din samfällighet ska betala beror på vilken kompetens som krävs för att hantera ert ärende.

• Lantmäteriets grundbelopp höjs från 3 600 kronor till 6 500 kronor

• Tilläggsbeloppet på 12 000 kronor ska endast gälla för samfälligheter med sex eller fler fastigheter.

• Ändringarna gäller ärenden som lämnats in från den 1 februari 2023.