Kvinna använder miniräknare
Två kvinnor antecknar och tittar på avtal
Två kvinnor antecknar och tittar på avtal
Premium

Hur driver samfällighetens styrelse in obetalda avgifter?

De pengar som behövs för förvaltningen i en samfällighetsförening ska uttaxeras av medlemmarna. Det sker normalt årligen och kallas ofta i dagligt tal för årsavgift. Men vad händer om en medlem inte betalar? Här går vi igenom vad styrelsen kan göra.

Årsavgiften baseras på det andelstal som respektive medlem, eller fastighet, har i gemensamhetsanläggningen. Hur mycket varje medlem ska betala framgår av debiteringslängden, som i sin tur utgår från utgift- och inkomststaten, budgeten.

Direkt utmätningsbart och med förmånsrätt

Om uttaxeringen gått rätt till - exempelvis ska debiteringslängd enligt lag ha lagts fram på föreningsstämman - gäller att förfallna belopp är direkt utmätningsbara och dessutom förenade med förmånsrätt. Det innebär att styrelsen kan vända sig direkt till kronofogdemyndigheten och att föreningens fordran ska utmätas före medlemmens eventuella andra skulder. För att förmånsrätten ska gälla måste dock styrelsen vända sig till kronofogden inom ett år efter att beloppet förfallit till betalning.

Hur går utmätningen av uttaxerade medel till?

  • Innan ni vänder er till kronofogden ska en påminnelse skickas till fastighetsägaren. Eventuellt kan ni kräva dröjsmålsränta och påminnelseavgift. Påminnelseavgiften får vara högst 60 kronor och måste ha godkänts på årsstämma.
  • Om fastighetsägaren inte betalar tar ni ärendet vidare till kronofogden för verkställighet (med utmätning). Ärendet kan först gå till inkasso, men det är varken tids- eller kostnadseffektivt.
  • Kostnaden för utmätning är 600 kronor. Detta betalas av föreningen i förskott men läggs sedan på fastighetsägarens skuld i samband med utmätning.

Läs mer om hur styrelsen kan driva in obetalda avgifter här (kräver inlogg)

Premiuminnehåll:
Indrivning av uttaxerade medel

Du måste vara inloggad för att kunna ta del av infoskriften.

Logga in