Lena Södersten
Lena Södersten

Debatt: Försämrad service och ökade kostnader med brevlådsreduktion

Villor och radhus kan bli av med sina brevlådor och de boende tvingas gå upp till 200 meter för att hämta och lämna post och paket. Villaägarna säger nej till remissförslaget från Post- och telestyrelsen, skriver Lena Södersten, förbundsjurist, i en debattartikel.

Enligt förslag från Post- och telestyrelsen (PTS) ska Postnord kunna ersätta villaägares och radhusägares brevlådor med en postlådesamling eller en fastighetsbox inom 200 meter från bostaden. För husägare betyder förslaget sämre service och ökade kostnader – för ny postanordning och vid behov markförberedelser och ny förrättning.

Postförslag kan kräva nytt anläggningsbeslut

För radhusområden som förvaltar gemensamma områden och anläggningar - exempelvis garagebyggnader och parkeringsplatser - kan Post- och telestyrelsens förslag dessutom strida mot anläggningsbeslutet.

Samfällighetsföreningen ska förvalta den gemensamhetsanläggning som framgår av Lantmäteriets anläggnings­beslut. Om föreningen fattar beslut som strider mot anläggningsbeslutet är det ogiltigt och kan klandras av en medlem utan tidsgräns.

Postlådesamlingar och fastighetsboxar ingår normalt inte i ett anläggningsbeslut. För att det ska bli en fråga för föreningen krävs en ny förrättning. Även om radhusägarna skulle vilja sätta upp en postanordning på den parkeringsplats som föreningen förvaltar kan de alltså normalt inte göra det. 

Läs hela debattartiklen här (på villaagarna.se)

Har ni ett Trygghetsavtal?

Ett Trygghetsavtal ger trygghet och förenklar styrelsens arbete. I avtalet ingår bland annat:

  • Anpassade försäkringar
  • Kostnadsfri rådgivning
  • Mallar, manualer, infoskrifter
  • Delägarförteckning
  • Egen hemsida 

Läs mer om Trygghetsavtalet