Vinsmakens Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Vinsmakens Samfällighetsförening

Vinsmakens Samfällighetsförening består av 31 hushåll i Viby Sollentuna. Föreningens verksamhet är i huvudsak att sköta föreningens tillgångar. Dessa tillgångar består t.ex. av:

  • Lekparken inklusive belysning
  • Gräsmattor och buskage
  • Grusgångar till lekparken
  • Två vägavsnitt inklusive gatubelysning
  • Vatten och avloppsledningar under föreningens mark
  • Två gästparkeringar
  • Gemensam central TV-anläggning

Varje hushåll betalar en årlig avgift till föreningen som används till samfällighetens verksamhet samt underhåll. Som boende i Vinsmaken är man delansvarig för föreningens arbete, som exempel styrelsearbete, städdagar och andra underhållsprojekt. 

Samfällighetsföreningen lyder under lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Kontakt

vinsmaken@gmail.com