Välkommen till Vikingens samfällighet!

Det här är en hemsida för oss i Vikingens samfällighetsförening. Här finner du information från styrelsen, länkar till stadgar andra olika föreningsdokument.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.