Västerslänts Samfällighetsförening

Välkommen till Västerslänts Samfällighetsföreingen (VSSF). Här kommer vi publicera allmän information om vår samfällighetsförening och gemensamhetsanläggningen som vi förvaltar. Vi kommer också anslå meddleanden om t.ex. vattenavstängning och annan information. På medlemssidorna hittar du mer information t.ex. protokoll från årsstämman.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.