Välkommen till Västerhöjdens Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kort om oss

I vår förening är vi 23 stycken tomter och av dessa är 21 stycken bebodda. På de återstående två pågår byggnation. Vår förening förvaltar och ansvarar för våra två gemensamma parkeringsplatser, gång- och cykelvägen, vårt sophus och även vatten- och avloppsnätet.

Vårt område var tänkt från början att vara första etapppen av sju. En skola, radhus och fler villaområden var även planerade. Av flera olika anledningar har det dragit ut på tiden men nu sommaren 2016 är äntligen etapp två på gång. Det som är aktuellt då är 25 st radhus/kedjehus.

Bra att veta

  • Sophantering - i vårt sophus slängs enbart hushållsavfall och hämtning sker varannan tisdag. Kartonger eller andra skrymmande föremål slängs på återvinningsstationen.
  • Snöröjning - bilvägen samt gång- och cykelvägen plogas och sandas vid behov. Parkeringsplatserna får vi gemensamt hjälpas åt med.
  • Renhållning - vi brukar ha en årlig vårstädardag och utöver det hjälps vi åt att tillsammans hålla det rent och fint.
  • Parkeringsplatser - det finns begränsat med parkeringsplatser så hänvisa gärna besökande till dagisparkeringen alternativt grusplanen på övre delen av området.