Varpens samfällighet

I Varpens samfällighet är vi 126 hushåll. Styrelsen består av fem (5) ledamöter och tre (3) suppleanter. Vi förvaltar VA-anläggning, kvartersgård, fastighetsförråd, garage, bilvårdsanläggning (numera avvecklad), vägar, planteringar, lekplatser, öppna bilplatser samt elanläggning för förråd, garage, yttre belysning och TV-antenn (numera fibernät).

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.