Välkommen till Vägga-backens Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om föreningen

Vid tidigare möte har vi fått veta vad en gemensamhetsanläggning är och därmed också tecknat en försäkring via föreningen på våra garagelängor.

Då vi tecknade försäkring genom Villaägarna fick vi även tillgång till denna hemsida där vi i styrelsen kommer att försöka uppdatera er medlemmar om vad som sker i vår förening.

Föreningen har 2 st gemensamhetsanläggningar.

GA 12 och GA 13.

GA 12 = "Röranläggningar". Deltagande fastigheter är:

Vägga sörgård 2:266-2:271, 2:276-2:286, 2:291-2:295.

GA 13 = 4 st garagelängor med 33 st garageplatser. deltagande fastigheter är:

Vägga sörgård 2:263-2:295.

Mer information