Välkommen till Utsiktens samfällighetsförening 

Här hittar du information om samfälligheten Utsikten.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Styrelsen 2024

Ordförande: Per Thurhammar 24C 

Vice ordförande: Mikael Lönnbjer 20E

Sekreterare: Sara Langenfors 30B
Kassör: Ioan Butnarita 26B

Suppleant: Piotr Leusz
Suppleant: Marie Utsi 
Suppleant: Peter Fredriksson 

Tillsynsman: Anders Rudberg

Kontakta gärna någon av ovanstående så kan vi gemensamt lösa frågor och funderingar.