Turmalinens Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Välkommen till Turmalinens Samfällighetsförening i Tumba!

Turmalinens samfällighetsförening i Östra Storvreten är ett tryggt och lugnt radhusområde som grundades år 1972, med vacker och vidsträckt natur inpå knutarna men ändå nära till kommunikationer och skola. Området som ligger på ömse sidor om Grytstigen består av 119 friköpta fastigheter i kvarteren Akvamarinen, Turmalinen, Topasen, och Malakiten.

Du som är medlem i Turmalinen, dvs. äger en fastighet i området, kan hitta mer information under rubriken "Dokument" här nedanför när du har loggat in. Inloggningsuppgifter hittar du i slutet av de flesta protokollen från samfällighetsföreningens styrelsemöten. Om du inte hittar uppgifterna där, kan du alltid kontakta någon i styrelsen för att få uppgifterna. Du hittar våra adresser och  telefonnummer under "Om oss".