Trollsjöns Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontaktuppgifter styrelsen

 

Namn Funktion Tel.nr
Maria T Ordförande  
Tomas Fagerstedt Kassör 0709952670
Stefan Persson Sekreterare  
Börje Nyberg Ledamot