Välkommen till Tristans Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontaktuppgifter

Ordförande
Björn Larsson (tf)
tel: 070-597 77 47 
e-post: b.larsson@gmail.com

Ansvariga för kvartersgården

Kontaktpersoner:

Ann-Marie Ljungberg, 219
tel: 073-597 09 20 (SMS-a gärna!)
e-post: ljungbergannmarie@gmail.com

Taymaz Abdollahi, 141
tel: 070-048 54 70
e-post:taymaz48@yahoo.se