Tranmå Samfällighetsförening

Välkommen till Tranmå Samfällighet i Jonstorp nordvästra Skåne. Vi är 28 fastigheter som gemensamt äger våra gårdar och carports/garage. Syftet med samfälligheten är att förvalta våra gemensamma anläggningar.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.