Terrierns Samfällighetsförening

Välkommen till Terrierns samfällighetsförening! Terriern består av 32 radhusfastigheter på Boxergränds jämna nummer i Norra Sköndal, Stockholm. Samfälligheten förvaltar de gemensamma ytorna, garagen, vatten, avlopp och sophämtning. Terrierns styrelse når du på terriern@gmail.com

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.
Sida 1 av 11 Nästa