Tegskiftets Samfällighetsförening

Välkommen till föreningens nya hemsida

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

Ordförande
Hasan Barakat

Kassör
Angeline Chan

Sekreterare
Tapani Humalisto

Ledamot/Grannsamverkan
Andrej WysockiLedamot

Ledamot
Simon Ayoub