Sunnersta Trädgård Samfällighetsförening

Välkommen till Dag Hammmarskjölds väg 238 D-R i Uppsala

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Samfällighet Sunnersta Trädgård, 12 bostäder (6 huskroppar)

Dag Hammarskölds väg 238 D E F .. R, 756 52 Uppsala

Kontakt

Ordförande
Stefan Sowa
0703-44 93 25

Kassör
Marie Holmqvist