Storås Ängars Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Storås Ängars samfällighetsförening bildades den 27 juni 2006.

 

Kontakt

Styrelsen

Ordförande: Issa Bahno

Kassör: Gunnar Andersson

Sekreterare: Elisabeth Lithner

Ledamot: Shikri Akyol

Ledamot: Tünde Aronsson

Suppleant: Mohammed Imad El-Alti

Suppleant: Vakant

Suppleant: Vakant