Stavegärdets Samfällighetsförening

Välkommen till Stavegärdets samfällighetsförenings hemsida!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Här har vi för avsikt att samla aktuell information till de boende i området.

För att nå intern föreningsinformation som mötesprotokoll, budget och underhålls- och förnyelseplan måste man logga in med sitt personliga medlemslogin.

För mer information, klicka här.