Välkommen till samfälligheten Ståndskallet

Vi finns på Nöbbelövs Kyrkoväg och Fågelhundsvägen i Lund

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Välkommen till Ståndskallets Samfällighet

Ståndskallets samfällighet omfattar totalt 90 hus med adresserna Fågelhundsvägen 2-68 (jämna nummer) eller Nöbbelövs kyrkoväg 1–111 (udda nummer). Området ligger i gränsytan mellan stad och landsbygd. Norr om området ligger en större gård med omgivande åkermark och söder om området finns staden. Busshållplats för 3:ans buss finns i sydöstrahörnet på området. Efter tio minuters promenad når man Gunnesbo järnvägsstation där många Pågatåg stannar. Med ca 1 timmes restid når man Kastrup eller Köpenhamns huvudbangård.


Den södra delen av området byggdes 1977 och den norra delen färdigställdes under 1978. Samma år bildades samfälligheten Ståndskallet med uppgift att förvalta gemensamhetsanläggningen, Ståndskallet 91. Denna utgörs av samtliga garage, gemensamt förråd, bredbandsnät, parkeringsplatser, lekplatser, gräsytor och planteringar, gatubelysning, vattenledningar i gatan fram till avstängningsventilen i anslutna fastigheter samt gemensam sop- och återvinningsanläggning.