Välkommen till Spiltans Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Välkommen till Spiltans Samfällighetsförening i Ystad.

Föreningen ligger i norra delen av Ystad och bildades 2007 då Brf Spiltans medlemmar beslöt att friköpa sina bostadsrätter.

Föreningen består av 46 fastigheter med en del gemensamma utrymmen och anläggningar. Fastigheterna är till typen terasshus med lite olika utformning , storlek och byggda under 1981-1982. Brf Spiltan beslöt dels på ordinarie årsstämma samt extra möte att utköpet skulle genomföras, detta genomfördes och blev klart i december 2007.

Efter beslut om utköpet startade en lång process med Lantmäteriet angående avstyckning av fastigheterna som i och med att det är terasshus byggda delvis på varandra var lite speciell. Vi hade också stor hjälp av SBC som skötte kontakterna med skattemyndigheten och hjälpte till med utformning av avtalen, dels avtal där medlemmarna sålde sina bostadsrätter till föreningen samt även de nya avtalen som avsåg BRF Spiltans försäljning av de avstyckade fastigheterna till medlemmarna. Vi hade också stor hjälp av SHB som var vår bank vid det tillfället.

I samband med utköpet beslöt styrelsen att installera 33 st nya pannor i fastigeter som inte fått bytt tidigare, detta för att medlemmarna skulle vara på samma status vid köpet av fatigheterna. Man kan verkligen gratulera dåvarande medlemmar till en mycket bra affär.

Tommy Andersson
Ordförande
2015-01-12