Spetskålens Samfällighetsförening

Välkommen till vårt trivsamma radhusområde mitt i Hässelby Södra Villastad!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Spetskålens samfällighet bildades 1971, då våra fina radhus byggdes. Inom kvarteret Spetskålen finns 33 enskilt ägda tvåplans radhus/fastigheter med tre olika planlösningar. Därutöver ingår gemensamma ytor med bl.a. garage och parkeringsplatser, diverse förråd och i mitten en anlagd park, som förvaltas av samfällighetsföreningen.  

Den som förvärvar någon av fastigheterna på Sandviksvägen 46-110 (tomterna nr 32-46) blir automatiskt medlem i Spetskålens samfällighetsförening. Medlemskapet upphör vid försäljning av fastigheten.

För boende

Varmt välkommen till Spetskålens samfällighet!

Här presenterar vi den information som är viktig för dig som medlem att känna till. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta någon i styrelsen.