iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.
Namn Adr. Befattning E-post Tfn
Roger Gustavsson 32 A Ordförande roger@solhagagatan.se 0705-906700
Maria Thorbjörnson 30 C Ledamot thorbjornson@hotmail.com xxxx-xx xx xx
John Korsgren 30 A Kassör john@solhagagatan.se 0708-784464
Anita Shaba 36 A v ordförande anita@solhagagatan.se 0762427636
Jasmina Culum 2 A Sekreterare J_culum@hotmail.com xxxx - xx xx xx
Le Wei Öberg 12D Suppleant le.wei@solhagagatan.se 0739-025002
Jimmy Wigmark 12 F Suppleant jimmy@solhagagatan.se 08-57884646

Standarddagordning för styrelsens möten

§ 1             Mötet öppnas. Dagordning

§ 2            Godkännande av föregående mötesprotokoll

§ 3            Rapporter

§ 4            Inkomna skrivelser/mail

§ 5            Ärenden som inte är avslutade

§ 6            Övriga frågor

§ 7            Nästa möte

§ 8            Avslutning