Välkommen till Södra Skriketorps Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om föreningen

Föreningen, som har 106 medlemmar,bildades genom en lantmäteriförrättning1986 för vattenförsörjning.

Föreningen äger ledningsnät, vattentorn och pumpstation. Vatten pumpas från en pumpstation vid Näknen via en 2300meter lång ledning till vattentornet, som
står pa 115 meters höjd och rymmer cirka 40 000 liter vatten. Pumpstationen är samägd med Kungstensområdets samfällighetsförening.

Driften hålls igång från vecka 17-18 till och med vecka 43-44.
Avvikelser från detta anslås på anslagstavlorna och på hemsidan.

Upptäcker du fel eller störningar på vattenanläggningen anmäler du detta på kontakttelefon 0730-856417

Föreningen äger ingen mark men sköter bland annat en fotbollsplan/lekplats och badplatsen vid Gransjön. Fotbollsplanen ligger i Nedre Skriketorp vid Äppelvägen.

Föreningens adress och styrelsens sammansättning hittar du på anslagstavlorna, (samt på hemsidan) som finns vid Graverforsvägen i anslutning till viadukten i Övre Skriketorp och korset Äppelvägen/Skriketorpsvägen i Nedre Skriketorp.

Årsstämma hålls i april-maj och stadgar finns hos styrelsen och på hemsidan.

SKRIKETORP
Skriketorp är från början ett sommarstugeområde strax utanför Norrköping som är indelat i övre och nedre Skriketorp. Området passar perfekt för dig som vill bo på landet men ändå ha närhet in till stan. I Skriketorp finns fina promenadmöjligheter och i närheten ligger även en skidbacke och badmöjligheter.

Natur och fritid
Runt om Skriketorp är det mycket skog och många fina promenadmöjligheter.