Södra Årby Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

 

Styrelsen

sodraarby@gmail.com

Ordförande
Anders Johansson
Markegångsvägen 3 C
018-55 48 32, 0730-222308
anders.johansson@coeli.se

Kassör
Per Söderberg
Markegångsvägen 19 A
018-31 57 21, 018-727 38 52
per.soderberg@gub.se

Sekreterare
Roger Wallner
Markegångsvägen 11 E
018-36 66 55, 0730-315791
roger.wallner@galderma.com

Ordinarie ledamöter
Pauli Kivelä
Markegångsvägen 3 B
018-25 07 58, 0708-255404
pauli.kivela@bredband.net

Ulla Rådman
Markegångsvägen 1 E
018-31 52 92
ulla.radman@telia.com

Suppleanter
Louise Bernström
Markegångsvägen 6 A

Susanne Tibblin
Markegångsvägen 1 A