Slagstavägens Samfällighetsförening 

Slagstavägens samfällighetsförening förvaltar en gemensamhetsanläggning i Slagsta. Gemensamhetsanläggningen består av grönområden, lekplatser, asfaltsområden, garage, parkeringsplatser och undercentral. Medlemmarna består av ägarna till 56 radhus på Slagstavägen.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.