Skogsklockans Samfällighetsförening

Skogsklockans Samfällighetsförening består av 40 st radhus. 20 st i ”Röda byn” och 20 st i ”Gula byn”. Området etablerades 1979 av byggfirman John Mattson AB. Mellan byarna finns en liten skogsdunge som tillhör samfälligheten.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Nyheter ...