Skogshyddans samfällighetsförening Värmdö

I området finns 48 fastigheter, bryggor, badplats, fotbollsplan och gemensam grillplats.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.