Sjöhagens Samfällighetsförening

Välkommen till Sjöhagens Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Sjöhagens Samfällighetsförening

Samfällighetsföreningen bildades 1980 och består av 41 fastigheter. Den är belägen vi Gavel-Långsjön i Norrbyggeby, Rånäs, i Norrtälje kommun.

Föreningen förvaltar en anläggningssamfällighet omfattande vägar, egen badstrand med badbrygga och båtbrygga med båtplatser till föreningsmedlemmarna, pumpanläggning och vattenledningar samt föreningens markområden.