Silverbrudens Samfällighetsförening

Silverbrudens Samfällighet ligger på Dalkärrsleden i Vällingby och består av 28 fastigheter.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Samfällighetsföreningen Silverbruden bildades dag månad år, och förvaltas enligt lagen (1973:1150).??

Samfälligheten

Samfällighetsföreningen Silverbruden förvaltar gemensamhetsanläggningar för radhusen (fastigheterna Silverbruden XX-XX). Samfälligheten omfattar (här kan ni lägga in allt som vi förfogar över, lägg till och ta bort och ändra)

  • parkeringsanläggning och sommargången vid tomter nr XX,
  • ledningar för kallvatten (för tomterna 2-49 och 51 till den punkt där ledningarna går genom golvet i bottenvåningen i husen) samt för spillvatten, dagvatten och dränering, allt inom tomterna nr xx-xx,
  • hängrännor, stuprör och fasta stegar på bostadsbyggnaderna inom tomterna nr xx-xx, samt
  • vissa utvändiga elektriska ledningar.