Välkommen till Sånnaboda samfällighetsförening

Alla som förvärvat en fastighet i Sånnaboda blir automatiskt medlem i Sånnaboda samfällighetsförening. Idag delar vi som bor i Sånnaboda på grusvägen från Fellingsbrovägen, bryggan med tillhörande strand och fotbollsplan, sophantering med mera. Information till medlemmar sker dels digitalt via den här sidan samt via en fysisk anslagstavla belägen på höger sida av vägen när man kommer in i Sånnaboda.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.