Välkommen till Sandåsvägens Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.
  • Här kan du ta del av våra stadgar, protokoll, ritningar mm. som är våra gemensamma handlingar för föreningen.
  • Hitta kontaktuppgifter till styrelsen.
  • Hålla sig uppdaterade om kommande händelser så som stämmor, städdagar, eventuella sociala sammankomster.

För att kunna öppna de filer som finns behöver du programmet Acrobat reader. Detta finns gratis att ladda ner på: http://get.adobe.com/se/reader/

Kontakt

Ordförande
Göran Wingren
wingren.goran@gmail.com
072-3347972

Sekreterare
Johanna Vinblad
j.vinblad@hotmail.com

Kassör
Michael Nord
michael_nord@live.se

Suppleant
Lars-Gunnar Hagman
lg_se@hotmail.com
070-593 48 30