Välkommen till Vintapparens hemsida

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Samfälligheten Vintapparen består av samtliga 42 hus på Fårsaxvägen. Adressen för dessa hus är Fårsaxvägen 1- Fårsaxvägen 83. Ägarna till husen är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen. Styrelsemedlemmarna väljs på årsmötet och bor också på Fårsaxvägen.

Vår verksamhet består av:

  • Underhåll av lekplats och grönområden.
  • Underhåll och snöröjning av vägar i området.
  • Underhåll av undercentral och kulvertar.
  • Underhåll av gatlysen.
  • Inköp av fjärrvärme från Tekniska Verken.
  • Inköp av gatljus från Tekniska verken.
  • Underhåll av mätsystemet för varmvatten och värmeenergi.
  • Fördelning av kostnader för varmvatten och energi. De boende får betala sin del av förbrukningen följande månader på året: januari, mars, maj, september, november.

Verksamheten styrs av vad som är specificerat i stadgan för Vintapparen. Styrelsen har under året regelbundna möten och protokoll från dessa möte delas ut till boende på Fårsaxvägen. Årsmötet genomförs årligen och alltid i november. På årsmötet diskuteras viktiga frågor och styrelsemedlemmar för det kommande året utses.

En omfattande renovering genomfördes av vår undercentral hösten 2022. I princip all gammal utrustning byttes ut mot moderna prylar med betydligt bättre verkningsgrad. Utrustningen styrs av elektronik och temperaturen ut till våra element styrs bland annat av vilken temperatur det är ute. Elektroniken i UC är även via en säker uppkoppling kopplad till Internet och går att övervaka och styra via dator.