Samfällighetsföreningen 
Västerängen 1

Samfällighetsföreningen Västerängen 1 består av 204 grändvillor, som ligger på vägarna Snäppvägen, Vipvägen och Spovvägen. Området är beläget i Håbo kommun, Uppsala län, mellan Västerängsskolan och Nybygget.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Hej

Vi har nu justerat årsstämmoprotokollet.

Dessutom har ett nytt infoblad kommit.

Mvh

Styrelsen