Släggans samfällighetsförening

Släggans samfällighetsförening är en förening i Vänersborg med tretton ingående fastigheter.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.