Info från Fibergruppen

2022-09-11 Information kring Samfälligheten Räknelärans fiberinstallation genom ”fibergruppen”

Hej på er

Dags dato så är 68 hushåll av 75 installerade. De sista 7st hushållen får sin fiberinstallation 12-13/9.

imageoalgk.png

Vårt gemensamma Tele2-nät (tidigare ComHem) släcks ner 2022-09-30.

Därför uppmanar fibergruppen alla hushåll att omgående beställa just de tjänster som ni vill ha via utsikts hemsida https://utsikt.stadsnatsportalen.se/serviceguide/

Detta för att inte riskera att stå utan Bredband & TV den 1:a oktober, så var ute i god tid då det är leveranstid på den utrustning ni beställer.

Vilken tjänsteleverantör (Telia, Tele2, Bahnhof mfl) respektive hushåll ska välja eller vilka tjänster (Internet, TV, Telefoni) respektive hushåll är intresserade av är upp till respektive hushåll.

Fibergruppen rekommenderar även varmt utsikts Drift- och Supportsidor som tydligt förklarar hur man kommer igång att använda sin fiber. Längre ner finns ett kopplingsschema.

https://www.utsikt.se/drift_support/

Vallacom har inkommit med pris för de hushåll som vill ha ett extra nätverksuttag, t.ex. för de hushåll som har mer än en TV-apparat. Priset för extra uttag är 2200kr inkl. moms med förutsättning att befintlig kanalisation går att använda. Vid ev. intresse kontakta Bengt Bergdahl snarast.

Vi i fibergruppen är medvetna om att mycket är nytt, och kanske svårt att förstå hur det fungerar, så vi uppmanar alla hushåll att hjälpa varandra/ta hjälp av nära och kära så att denna övergång från kollektiv internet/TV till egenägd internet/TV går så smärtfritt som möjligt.

Med vänliga hälsningar fibergruppen

Niclas Johansson 1:an, David Hellström 12:an, Johan Olsson 52:an, Bengt Bergdahl 57:an

imagedbb4k.png