Samfälligheten Fäboden

Välkommen!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kort om oss

Samfällighetsföreningen Fäboden omfattar 59 fastigheter kring gränderna Bondegränd, Getgränd och Killinggränd i stadsdelen Viksjö i södra Järfälla. Området omfattar totalt c:a 11 550 kvm mark varav mark med bilfria gränder, P-platser, garage och grönytor. Även ett fastighetsnät för Bredband/TV/Telefoni ingår i den gemensamt förvaltade egendomen, indelad i två skilda delegendomar GA:1(garagelängor) och GA:2 (gränder, p-platser, grönytor, el/belysningsnät, VA-nät och fastighetsnät).

Föreningen som förvaltar samfälligheten Fäboden bildades genom ett anläggningsbeslut av Lantmäteriet den 27 april 1976 och den första styrelsen tillsattes. En extra föreningststämma hölls i september 1976. Sedan dess har medlemmarna dvs fastighetsägarna förvaltat Fäbodens egendomar enligt anläggningsbeslutet och stadgarna med Lantmäteriets årliga insyn.