Samfälligheten Dragonvreten

Husägare på Rosengårdsvägen 53-253 i Vallentuna är per automatik medlemmar i vår förening. Ändamålet med vår förening är att förvalta och gemensamt sköta vårt område som innefattar grönområden, gränder, rabatter, sandlådor, mm. I vår gemensamhetsanläggning ingår garagebyggnader, soprum, gatubelysning och armaturer samt ett fibernät med möjlighet till ip-TV och telefoni.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.