Välkommen till Samfällighetsföreningen Blynäs Radhus

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

Styrelsen:

ordf. Oscar Olofsson

Kassör: Ralf

Sekr: Maria Goodberg

Led: Björn Westerberg 076 766 80 30

Led: Sigrid Dalhberg

Sup: Thomas Jansson 0709 60 80 82

Sup: Christina Enoksson