Södra Hedvigslund Mispelns Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

Kontakta styrelsen:

styrelsen@mispeln.se

Samfällighetens styrelse

Lars Fredriksson, ordförande

Neslihan Ohlsson, kassör

Andreas Arras, sekreterare

Anna Aldenius Sääf, suppleant

 

Våra leverantörer

Leverantör december 2020   Verksamhet
     
Minol   Vattenavläsning
Nacka Energi   Elnät/Elhandel
Nacka Vatten Avfall   Avfall, vatten, avlopp
Solbruden   Snöröjning
Swedbank    
Telia   Internet
Tenal   Underhåll grönområden
Villaägarna   Administration