Välkommen till Rosenholms Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Samfälligheten består av 12 radhus belägna mellan Rosenholms allé och Beritta Gurrisgatan. Husen är ritade av den kände arkitekten Sten Samuelsson jämte Fritz Jaenecke.

Husen har äganderätt. Varje fastighet äger en garageplats som vid försäljning/köp måste komma med i köpehandlingen.

Samfälligheten förvaltar tillsammans bl a två garagebyggnader, belysningsarmaturer, anläggning för kabelTV samt asfalterade gångar och parkmark med några träd. Däribland en Platan som anses vara Malmös största.

Samfälligheten har en styrelse som sköter om förvaltningen av nämnda gemensamma byggnader och grönytor.

 

Information

Skötsel