Ropnäs samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt -styrelsen

Styrelselistan kan laddas ner under fliken Föreningsingsinfo

Ropnäs samfällighetsförening

Ropnäs Samf c/o Thomas Karlén
Skiljevägen 14
163 54 SPÅNGA
Plusgiro: 503 66-4
E-post: info@ropnas.se

Ordförande

Peter Elórien
E-post: peter.elorien@ropnas.se
Mobil: 072 312 06 56

Sekreterare

Lisbet Broman
Protokoll m.m.
E-post: lisbet.broman@ropnas.se
Mobil: 070 335 92 22

Kassör

Thomas Karlén
Ekonomi
E-post: thomas.karlen@ropnas.se
Mobil: 076 634 45 45

Valberedning

Stig Forshult
E-post: stig.forshult@ropnas.se
Mobil: 070 531 5388

Helena Ingvarsdotter
E-post: helena.ingvarsdotter@lararforbundet.se
Mobil: 070 379 6461

Mari Persson
E-post: mari.persson@weekday.se
Mobil: 070 796 96 04

Revisorer

Annika Jarmert Berglöf
Förtroendevald
Bällstavägen 48
168 72 Bromma
E-post: annika_jarmert@hotmail.com
Mobil: 070 978 0414
Adress: Enstigen 4

Bo Dahlström
Förtroendevald
Älvdalsvägen 48 A
165 75 Hässelby
E-post: bo.dahlstrom@hotmail.se
Telefon: 0176 232 467
Mobil: 072 565 3035
Adress: Hasselslingan 5 

Christin Lindestaf
Ersättare
Mariagatan 2
172 30 Sundbyberg
E-post: cici.lindestaf@yahoo.se
Telefon: 0176 232 585
Mobil: 070 685 1298
Adress: Myrstigen 6

Ledamöter

Erik Strandler
Hamnkapten/Teknik
E-post: erik.strandler@ropnas.se
Mobil: 073 734 88 08

Ann Berg
Nycklar och renhållning
E-post: ann.berg@ropnas.se
Mobil: 070 666 35 08

Maria Sahlin
Byggnader
E-post: maria.sahlin@ropnas.se
Mobil: 070 780 2462

Almut Werner
Vattenanläggningen
E-post: 
almut.werner@ropnas.se
Mobil: 076 534 91 96

Kent Hederén
Grönområden
E-post: kent.hederen@ropnas.se
Telefon: 08 771 1906

 
Leif Strandow
Vägar
E-post: leif.strandow@ropnas.se
Mobil: 073 387 55 30

Staffan Larrson
E-post: staffan@ropnas.se
Mobil: 070 668 32 11