Välkommen till Ribackens Fritidsby

På Ribacken finns 115 stugor. Området etablerades 1988 efter ett initiativ av dåvarande borgarrådet i Stockholms stad, Mats Hulth. De allra flesta tomter ägs numera av sina innehavare sedan Stockholms stad sålde området 2010.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Som boende i området är du medlem i Ribackens samfällighetsförening. Samfällighetsföreningens uppgift är att förvalta de allmänna ytorna, vägarna i området och hygienhusen.

Malmsjövägens samfällighetsförening.

Malmsjövägen, dvs vägen från väg 225 till området, förvaltas av Malmsjövägens samfällighetsförening där varje fastighetsägare har en andel.

Årsmöte äger rum innan april månads utgång. Kallelse skickas med post till den adress som finns registrerad hos föreningen. Se därför till att föreningen alltid har aktuella adressuppgifter till dig. Du som är nyinflyttad, meddela snarast dina personuppgifter via e-post ribackensf@gmail.com