Rågångens södra samfällighetsförening

Välkommen till Rågångens södra samfällighetsförening. Vi bildades 1970 och ansvarar för gemensamma anläggningar och ytor för 48 fastigheter. Här samlar vi vår gemensamma information och aktuella nyheter.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Vi tar ett gemensamt ansvar

Vi har alla ett gemensamt ansvar för trivsel och ordning inom samfällighetens område. Varje vår har vi till exempel en gemensam städdag då vi hjälps åt att göra fint i området. Vi delar också på ansvaret att klippa gemensamma gräsmattor och sanda säckgatorna under vintern ifall det behövs.

Grannsamverkan

I samfälligheten är vi engagerade i grannsamverkan. Det innebär bland annat att vi hjälps åt att hålla uppsikt över våra grannars bostäder, vår gemensamma parkering och garagen. Vi är också uppmärksamma på vilka som rör sig i området. Kontaktombud för grannsamverkan är Jörgen Näsman som du når via e-post: jorgen.nasman@gmail.com
Här intill under rubriken Grannsamverkan finns mer information från kontaktombudet. Mer information om grannsamverkan finns också på polisens webbplats.

Årsavgift

Årsavgiften i samfälligheten bestäms av årsstämman och är för närvarande på 6000 kronor per år. Årsavgiften baseras på årets driftbudget och underhållsplanens kostnader.

Den används bland annat till att hålla våra gemensamma anläggningar och ytor i gott skick och göra förbättringar eller nyinvesteringar i samfälligheten både på kort och lång sikt. Några exempel på löpande kostnader för föreningen är: el i garagen, belysning av området, snöröjning och medlemskap i Villaägarna för samfälligheten. Du betalar hälften av avgiften under våren och hälften under hösten. Du får en betalningsavi i brevlådan med information om när avgiften ska betalas. Som privatperson kan du om du vill teckna en egen försäkring i Villaägarna.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare bidrar du till trivseln i området genom att ta ansvar för att använda våra gemensamma anläggningar och ytor på det sätt vi kommit överens om.

Vägarna inom området får endast användas för transporter till och från husen. Kör mycket försiktigt med tanke på alla barn i området. Det är dessutom viktigt att utryckningsfordon alltid har tillträde till fastigheterna i området. Tänk därför på att hålla efter buskar, träd samt stensättningar så de inte växer ut över säckgator och gångvägar och skymmer sikten för utryckningsfordon eller andra transporter som är nödvändiga inom området. Mer information om det som gäller till exempel för parkering, garage och renhållning hittar du under flikarna till höger.

Om du flyttar är det viktigt att du informerar styrelsen om att huset byter ägare. Då kan vi informera den som flyttar in om föreningen och vårt gemensamma arbete i samfälligheten, avgifter till samfälligheten med mer. Skicka informationen via mejl till föreningens kassör. Här hittar du styrelsens kontaktuppgifter.

Vårstädning

Varje vår har vi en gemensam vårstädning då vi tillsammans tar hand om våra gemensamma ytor. Det brukar vara ett bra tillfälle att lära känna sina grannar och ha trevligt tillsammans. Efter städningen brukar vi ordna en gemensam och uppskattad grillunch.

Anslagstavla, webbplats och brevlåda

Vår webbsida här på Villaägarnas webbplats är navet i samfällighetens information till dig som medlem. Här hittar du information om föreningen, aktuella nyheter och dokument som rör oss alla. Styrelsen kommer också att uppmärksamma dig på aktuell information via mejl och en anslagstavla som finns på ett av garagen i området. Anslagstavlan är ett komplement till mejl och webbsidan för de medlemmar som inte har egen mejl eller internetvana. Intill anslagstavlan finns en brevlåda. I den kommer vi i styrelsen att lägga information, som vi vanligen mejlar ut, till de medlemmar som inte har meddelat en e-postadress till styrelsen.

Meddela din e-postadress till styrelsen

Om du har en e-postadress, men inte har meddelat styrelsen, skickar du ett mejl till samfällighetens sekreterare. Då kommer du med på mejllistan för samfällighetens medlemmar. Här hittar du styrelsens kontaktuppgifter.

Dokument för dig som medlem

Som medlem i samfälligheten kommer du inom kort att komma åt mer information om du är inloggad på sidan. Under fliken dokument, som bara syns om du är inloggad, kan du ta del av protokoll från årsstämman och från styrelsens möten. Kontakta samfällighetens sekreterare ifall du inte redan fått användarnamn och lösenord. Här hittar du styrelsens kontaktuppgifter.