Råbydal samfällighetsförening

I Håbo kommun vid Mälarens kant ligger vårt fina bostadsområde som består av 64 hushåll uppdelade på 4 fiskvägar; Sik, Gös, Gädd- och Abborrvägen. Vägar, gång- och cykelbanor samt belysning är kommunens, medan föreningen ansvarar för skötsel av GA:1 som består av grönområdena och två lekparker. Vi har även en strandbit till vårt förfogande, med en fin liten grillplats.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Översikt Råbydal