Porfyrens samfällighet

Vårt område byggdes i mitten av 1970-talet med inflyttning från juni 1974 till mars 1975. Området består av 97 fastigheter. När inflyttningen var klar bildades en samfällighetsförening med uppgift att förvalta och underhålla egendom som är gemensam för de 97 fastigheterna.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.