Orrens samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

Styrelsen för Orren ser ut som nedan

Ordförande
Micael Rönntoft
070 540 63 40

Projektledare teknik
Jan Ekstedt                 
072 235 40 10

Kassör 
Britt Marie malm                             
070 589 90 92

Funktion/felanmälan
Maria Guslin               
073 535 25 07

Sekreterare
Krisitian Jältsäter                     
070 721 67 21

Adjungerad specialist
Claes Zetterlund