Ornövikens Samfällighetsförening

Alla som förvärvat en fastighet i Ornöviken blir automatiskt medlem i Ornövikens Samfällighetsförening. Idag delar vi som bor i Ornöviken på grusvägen, vattenledningar inkl pumphus och området runt fastigheterna samt "Ängen". Information till medlemmar sker framförallt via mail samt via en fysisk anslagstavla belägen på vänster sida av vägen vid Ängen.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.