Önneröds By Södra Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

Samfällighetsförening

Önneröds By Södra
Samfällighetsförening

E-post: onnerodsbysodra@gmail.com

Postadress:
c/o Kemal Posder
Sågdammsvägen 2
438 34 Landvetter

Styrelse

Ordförande

Kemal Posder
E-post: kposder@gmail.com
Mobil: 073-068 79 21

Niklas Ulvstig
E-post: niklas.ulvstig@gmail.com

Ann-Mari Kjellgren

Suppleant

Birgit Kvist

Revisor

Ylva Karlsson

Revisorssuppleant

Ulrika Gielow